Regulamin

§1
Ogólne informacje

www.annagregory.com  jest stroną i sklepem internetowym firmy Anna Grzegorczyk "Anna Gregory", prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Józefa 2, 31-056 w Krakowie. NIP: 6772405237, REGON: 364865821. Sklep zajmuje się sprzedażą ubrań projektu ANNA GREGORY, głównego projektanta oraz właścicielki firmy.

§2
Zamówienia i koszty

Zakupu dokonujemy poprzez wybór produktu oraz rozmiaru. Wtedy produkt przechodzi do „koszyka” w którym możemy dodawać lub usuwać wybrane produkty. Następnie wybieramy przesyłkę krajową (13zł) lub międzynarodową (69zł). Ceny produktów zamieszczone na stronie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).  Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej.

§3
Dostawa i wysyłka towaru

Czas dostarczenia przesyłki wynosi do 7 dni roboczych  na terenie Polski oraz 7-10 dni – reszta Europy i liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.  Dostawa zamówionego towaru odbywa się w dni robocze. Zamówienie realizowane jest poprzez firmę kurierską. Jeśli przesyłka wróci ponownie do nadawcy z przyczyn od niej niezależnych, np. z powodu podania nieprawidłowych danych w tym danych adresowych lub zmiany miejsca zamieszkania, wyślemy do Was towar ponownie po opłaceniu kosztów przesyłki.

§4
Płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności:

1) Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2) Przelew na konto sklepu:
Nr konta: 09 1050 1445 1000 0092 2884 7506
Dane: Anna Grzegorczyk "Anna Gregory"
ul. Józefa 2
31-056 Kraków

§5
Zwroty i reklamacja

1) Zakupiony towar można zwrócić do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki.  Zwrotowi i wymianie podlega towar kompletny, a sam produkt nieuszkodzony oraz nieposiadający śladów użytkowania. Do towaru należy dołączyć paragon. Koszt wysyłki zwrotnej jest na koszt Klienta.
Towar należy zwrócić na adres:
Anna Gregory
ul. Józefa 2
31-056 Kraków
 
2) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
3) W przypadku reklamacji towaru i jej uwzględnienia zwrócimy koszty poniesione przez Klienta w tym koszt dostarczenia oraz zwrotu towaru.

§6 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: Anna Gregory, Józefa 2, 31-056 Kraków;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@annagregory.com

§7
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

realizacji przepisów prawa,

realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,

działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,

żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl